LEC inc, PRODUCT CATALOG
28/204

shiro ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ #ffffff hakuji ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ #f8fbf8 nyuu haku shoku ・・・・ #f3f3f3 shiro neri ・・・・・・・・・・・・ #f3f3f2 shira ume nezu ・・・ #e5e4e6shiro nezu ・・・・・・・・・・ #dcdddd Thistileisapurewhite.Beautifulasangelwings,thereisnodirt.Isthereakindinwhite.Pleasetrytocomparewiththewhitetileother.Youshouldseethatthewhitetileofthisis,thatitisarealwhite.Infact,purewhitetileInotmanyintheworld.Isayagain.ThistileIlikewhiteangelwingsreally.LEC POLISH TILEAngelo WhiteSize:600×600×10.5mmweight:33.2kg/casecase number:4sheetssheets number:2.78sheets/m2144m2/caseLEC No.001_LQ4300GN028 LEC CATALOG

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です